Uslovi korišćenja

Ovaj je sporazum zadnji put izmijenjen 26. januara 2021. godine.

USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA

Hvala što ste posJetili naš internet sajt. Vaš pristup, kao i korišćenje našeg internet sajta (u daljem tekstu: internet sajt) podliježe dolje navedenim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate, bez ograničenja, dolje navedene uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate dolje navedene uslove bez ograničenja, molimo vas da napustite sajt.

VLASNIŠTVO SADRŽAJA

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike i ostali materijali na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Agris Doo kompanije ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Agris Doo štiti svoja autorska prava, prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj mjeri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

VAŠA UPOTREBA INTERNET SAJTA

Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Do promjena na internet sajtu može doći periodično, u bilo kom trenutku, i bez prethodnog obavještenja. Agris doo se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Takođe, Agris doo ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom. Informacije date na ovom internet sajtu ne treba tumačiti kao savjete za donošenje odluka bilo koje vrste.

IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. Agris doo nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu, direktnu ili indirektnu štetu nastalu iz korišćenja ili onu koja je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.

LINKOVI SA INTERNET SAJTOVIMA TREĆIH LICA

Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Agris doo. Takvi linkovi su obezbijeđeni isključivo da bi vama pružili što više informacija. Agris doo ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbjednost ovih sajtova. Agris doo centar ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Agris doo kompanije.

PRAVO KORIŠĆENJA INFORMACIJA DOBIJENIH OD KORISNIKA

Sve informacije koje Agris doo dobije od korisnika internet stranice (uključujući ali ne ograničavajući se na lične podatke, komentare, ideje, pitanja, razne izvode ili druge vrste podataka) ne smatraju se povjerljivim informacijama, osim kada je i u mjeri u kojoj je to izričito određeno zakonom. Agris doo može takve informacije otkriti, umnožavati i koristiti u cjelini ili određenim djelovima, u bilo koju svrhu i bez ograničenja, izuzev imperativnih zakonskih ograničenja.

SOFTVER DOSTUPAN NA OVOM INTERNET SAJTU

Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji softver koji je dostupan za preuzimanje sa internet sajta (u daljem tekstu Softver), pripadaju Agris doo kompaniji. Vaša upotreba Softvera podliježe uslovima sporazuma o licenci koji prate ili su uključeni u Softver. Agris doo ne prihvata odgovornost za sadržinu pravila korišćenja ili ostalih dokumenata koji su uključeni u Softver ili ga prate. Nemojte instalirati niti koristiti Softver ako se ne slažete sa takvim sporazumima o licenci. Kada preuzimate Softver sa internet sajta, to činite na sopstveni rizik.

IZMJENE INTERNET SAJTA

Agris doo zadržava pravo da izmijeni ili povuče dio ili cijeli internet sajt u bilo kom trenutku, a bez prethodnog obavještavanja korisnika. Korisnik će automatski biti obavezan novim uslovima korišćenja sadržanim u izmjenama, te bi stoga bilo dobro da s vremena na vrijeme posjetite ovu stranicu radi upoznavanja s trenutnim uslovima korišćenja.